Usługi


W swojej ofercie posiadam szeroką gamę usług.
  • Zezwolenia na pobyt czasowy i stały
  • karta Polaka
  • zezwolenia na pracę,oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy
  • rejestracja pojazdów
  • licencje transportowe
  • świadectwa kierowców
  • zakładanie spółek
  • oraz wszelkie dokumenty,deklaracje,wnioski do innych instytucji państwowych

Globus z ludzikami